La qualitat de l'aire és conseqüència directa de les emissions a l'atmosfera dels gasos i les partícules derivades de l'activitat humana (social i econòmica) i de fonts naturals. Entre els contaminants de l'aire amb diferent repercussió en l'atmosfera, i per tant en la qualitat dels ecosistemes, es troba un elevat nombre de compostos químics i orgànics que moltes vegades es generen com a conseqüència de l'activitat industrial. Les persones interessades en aquesta formació han de conèixer i controlar tots aquests paràmetres, per tal de poder fer l'avaluació de la qualitat de l'aire, i la proposta de sistemes de millora de la mateixa en les empreses.