Aprendre les característiques tècniques i de funcionament dels diferents sistemes i equips centralitzats de reutilització d'aigües grises per a edificis, analitzant entre altres els components, sistemes de tractament i criteris de dimensionament , d'una forma intuïtiva i amena.